อาหาร ประเภท สำรับ มี ความ สำคัญ กับ คน ไทย อย่างไร?

1.2 ความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ 2) ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย ซึ่งมีรสชาติเข้ากันได้ดีหรือเสริมรสชาติกัน เช่น แกงเผ็ดหรือแกงส้มจะมีปลาเค็มหรือไข่เจียวเป็นเครื่องเคียง ที่สำคัญคือผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.