อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะมีวิธีการรักษา อย่างไร?

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ

  1. การใช้ยาควบคุมจังหวะของหัวใจ
  2. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker)
  3. การใช้ไฟฟ้ากระตุกเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ (cardioversion)
  4. การใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ (ablation therapy)
  5. การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (implantable cardioverter defibrillator)

การรักษา หัวใจเต้นผิดจังหวะ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีโรคหัวใจ ห้องหัวใจจะไม่เพิ่มอัตราการตาย ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องใช้ยา สำหรับหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดร่วมกับโรคหัวใจ ควรรักษาโรคเบื้องต้น การหดรัดตัวของหัวใจห้องล่างก่อนวัยอันควร ซึ่งต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน สามารถฉีดลิโดเคน 50 ถึง 100 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ จนกว่าการหดตัวก่อนวัยอันควรจะหายไป หรือปริมาณรวมถึง 250 มิลลิกรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published.