วิธี การ ประกอบอาหาร จาก วังหลวง เผยแพร่ สู่ สังคม ภายนอก อย่างไร?

วิธีการประกอบอาหาร รูปแบบการรับประทานอาหาร และศิลปะในการจัดอาหารให้วิจิตรงดงามจากวังหลวงเผยแพร่สู่ สังคมภายนอกโดยบรรดาข้าหลวงที่เข้ามาถวายตัว ซึ่งได้รับการฝึกฝนวิชาการบ้านการเรือนเป็นอย่างดีได้นำติดตัวออกจาก วังไปมีเหย้ามีเรือน ทำให้วิชาช่างกุลสตรีชาววังออกไปสู่ชาวบ้านทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.