อาการ หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ มี วิธี การ รักษา อย่างไร?

ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ สามารถรักษาได้ด้วยเพียงวิธีเดียวเท่านั้น คือ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร การรับประทานยาหรือจี้ไฟฟ้าไม่สามารถทำให้หัวใจกลับมาเต้นปกติได้ แม้ว่าการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรจะทำให้ใคร ๆ หลายคนเกิดความกลัวว่าจะเจ็บหรือไม่ จะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ เมื่อเราต้องเอาเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายตลอดเวลา นพ.อภิชัย กล่าวว่า การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไม่น่ากลัว ไม่ต้องใช้ยาสลบเพียงแค่ฉีดยาชาและผ่าเอาอุปกรณ์ลงตรงที่ต้องการจะฝังเครื่องกระตุ้นไว้ หลังจากการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจจะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ แต่ยังมีข้อระวังอยู่บ้างหลังจากที่ฝังเครื่องเข้าไปแล้ว คือ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ

  1. การใช้ยาควบคุมจังหวะของหัวใจ
  2. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker)
  3. การใช้ไฟฟ้ากระตุกเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ (cardioversion)
  4. การใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ (ablation therapy)
  5. การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (implantable cardioverter defibrillator)

ดูแล หัวใจเต้นผิดจังหวะ สไตล์ชีวจิต อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิตกล่าวถึงการดูแลร่างกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ดังนี้ “ผู้ป่วยโรคหัวใจควรคุมอาหารโดยลดของเค็มเด็ดขาด กินยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.