อาการ ความ ดัน ต่ำ เป็น อย่างไร?

ความดันต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้มีอาการป่วย เช่น เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ สับสน ใจสั่น ผิวซีด ผิวหนังเย็นหรือชื้นผิดปกติ เสียการทรงตัว ร่างกายอ่อนแอ ชีพจรเต้นเร็ว เป็นลม หรืออาจเกิดอาการช็อกได้หากภาวะความดันต่ำมีความรุนแรงมาก
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต่ำ มักจะไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดๆ ในบางรายอาจมีอาการหูอื้อ ปวดศีรษะ ตาลาย มือเท้าเย็น อ่อนเพลีย ปฏิกิริยาเชื่องช้า ไม่กระปรี้กระเปร่า ระบบการย่อยอาหารไม่ดี ในผู้ป่วยที่มีอาการมาก มักจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วไม่สม่ำเสมอ เวียนศีรษะในท่ายืน หายใจลำบาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.