สวด ชิน บัญชร ดี อย่างไร?

เชื่อกันว่าการสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำสม่ำเสมอจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องจากตัวพระคาถาชินบัญชรเป็นการอัญเชิญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ คุณงามความดีของพระขีณาสพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสถิตกับเรา ทำให้เรามีสติ สมาธิ จึงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นนิจ อาจกล่าวได้ว่าพระคาถาชินบัญชรมีพุทธคุณมากล้น อันได้แก่ ค้าขายดี มีวิชาความรู้ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ได้ยศ ได้ลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากโรค เมตตามหานิยม

Leave a Reply

Your email address will not be published.