อาการ ความ ดัน สูง เป็น อย่างไร?

อาการความดันสูง (Hypertension) เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากความดันเลือด ภายในหลอดเลือดแดง สูงกว่าปกติ และ สูงตลอดเวลา หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัว เกิดการอุดตัน และ หลอดเลือดแตกได้ รวมไปถึงอาจเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้เช่นกัน นับเป็นอีกหนึ่งในภัยเงียบ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะหลายคนมีอาการความดันสูง โดยไม่รู้ตัว แต่อย่างไรก็ตาม อาการความดันสูงเป็นอาการที่ป้องกันได้ สามารถรักษาความดันสูง โดยไม่ใช้ยาเคมีได้ ซึ่งวิธีการรักษาจะต้องทำอย่างไรได้บ้าง เรามีคำตอบมาบอกทุกคนกัน
อาการความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไร? ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใด อาจมีอาการปวดมึนท้ายทอย ตึงที่ต้นคอ เวียนศีรษะ บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะตุบๆ เหมือนไมเกรน ในผู้ป่วยที่เป็นมานาน อาจมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น นอนไม่หลับ และเมื่อมีอาการมากอาจโคมา และเสียชีวิตได้
อาการของโรค ความดันสูง ส่วนใหญ่อาการของโรคความดันสูงจะไม่แสดงถึงความผิดปกติ ในบางรายอาจตรวจพบโรคความดันสูง เมื่อเป็นมานานโดยไม่รู้ตัวและเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้ว หรือบางรายที่เป็นโรคความดันสูงระยะรุนแรงจะแสดงอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้ ตาขาวมีจุดเลือดกระจายทั่ว ๆ ไป หน้าแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published.