น้ำมัน และ ไขมัน แตก ต่าง กัน อย่างไร?

1. ไขมันและน้ำมัน (Fat and Oil) ไลปิดซึ่งแบ่งเป็นไขมันและน้ำมันนั้นอาศัยสถานะเป็นเกณฑ์ ไขมันจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ในขณะที่น้ำมันจะเป็นของเหลว ทั้งไขมันและน้ำมันมีโครงสร้างอย่างเดียวกัน คือ เป็นเอสเทอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกลีเซอรอล กับกรดไขมัน กลีเซอรอล (glycerol ) เป็นสารประเภทแอลกอฮอล์
ความแตกต่างที่สำคัญ: ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างไขมันและน้ำมันคือไขมันมักได้มาจากสัตว์ในขณะที่น้ำมันมักได้มาจากพืช

Leave a Reply

Your email address will not be published.