แล็ ป ท็ อป กับ โน๊ ต บุ๊ค ต่าง กัน อย่างไร?

แล็ปท็อป (Laptop) – เน้นประสิทธิภาพ โน้ตบุ๊ก (Notebook) – เน้นขนาดเล็ก พกพาสะดวก เน็ตบุ๊ก (Netbook) – เน้นราคาประหยัด การใช้งานพื้นฐาน อัลตร้าบุ๊ก (Ultrabook) – เน้นบาง ประสิทธิภาพสูง และราคาสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published.