การ ตาก ผ้า สี ควร ตาก อย่างไร เพื่อ เป็นการ ถนอม ผ้า?

5. ไม่ควรตากผ้าสีในที่ที่มีมีแสงแดดแรงจนเกินไป ผ้าบางชนิดใช้วิธีตากในที่โล่งและมีลมพัดผ่านก็พอแล้ว วิธีนี้จะช่วยถนอมสีของผ้าได้เป็นอย่างดี 6. ควรตากผ้าโดยกลับเอาด้านในออก หรือที่เรียกว่าการกลับตะเข็บ เพื่อเป็นการรักษาสีเสื้อด้านนอกไม่ให้ถูกแสงแดดจนมีสีซีดจางไม่สดใส
2. ควรกลับผ้าจากด้านในเป็นด้านนอก โดยเฉพาะผ้าสี เพื่อเป็นการปกป้องสีผ้าไม่ให้ซีดเร็ว (ซึ่งควรทำก่อนนำผ้าเข้าตู้ซักผ้า) 3. การตากผ้าควรตากผ้าในที่ที่มีแดดส่องถึงรำไร หรือมีลมโกรกเบาๆ* หรือผ้าที่มีแดดจ้า เพราะจะทำให้ผ้ากรอบ รอยยับชัดเจน รีดเรียบยาก เปลืองน้ำยาอัดกลีบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.