ทะเบียน การ ค้า กับ ทะเบียน พาณิชย์ ต่าง กัน อย่างไร?

ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า ทะเบียนการค้า (ปัจจุบันได้มีการยกเลิกคำว่า ทะเบียนการค้า และเปลี่ยนมาใช้คำว่า ทะเบียนพาณิชย์แทน) มีข้อดีมากมาย สิ่งแรกที่ผู้จดทะเบียนพาณิชย์จะได้ คือ ความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เรามีตัวตน จะได้รับสินค้า ได้รับบริการจากเราจริง ๆ สามารถติดตามได้ มีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่ง ดังนั้น การจดทะเบียนพาณิชย์โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าและบริการออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากร้านใดมี ก็จะได้เปรียบกว่าร้านอื่น ๆ เพราะในปัจจุบัน มีข่าวคราวการฉ้อโกงของร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าร้านใดมีเอกสารการันตี มีความน่าเชื่อถือ ก็เป็นการสร้างเครดิตให้กับร้าน ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้จะทำให้เราได้เปรียบกว่าร้านค้าอื่น ๆ ที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ นอกจากความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องที่เราจะได้เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินทะเบียนพาณิชย์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ทั้งการขอเงินกู้ ทำสินเชื่อ เงินหมุนเวียนทำธุรกิจ หรือแม้แต่ซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็ใช้ทะเบียนพาณิชย์เป็นหลักฐานประกอบส่วนหนึ่งในเครดิตทางการเงินเช่นกัน เพราะเรามีทะเบียนพาณิชย์ที่ตรวจสอบได้ มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ซึ่งแน่นอนว่า ในปัจจุบันเครดิตทางการเงินก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะต้องมี
สำหรับทะเบียนพาณิชย์ ก็คือ ทะเบียนการค้านั่นแหละ เพียงแค่ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกเป็นทะเบียนพาณิชย์มากขึ้น อาจจะเพราะเป็นศัพท์ที่ดูเป็นทางการกว่า ส่วนคนที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนการค้าได้นั้นก็เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ทำธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ธุรกิจเพื่อการกุศลและศาสนา รวมถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published.