พืช ผัก สวน ครัว มี ความ หมาย ว่า อย่างไร?

พืชผักสวนครัว เป็นพืชผักที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้มากมาย ไม่ว่าจะใช้ส่วนใบ ลำต้น ดอก หรือผล อีกทั้งยังหาซื้อง่าย ราคาไม่แพง หรือจะปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านก็ได้ ซึ่งพืชสวนครัวเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมสารอาหารมากมายที่ส่งดีต่อสุขภาพร่างกาย
ผักสวนครัว คือ พืชที่ใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งผักสวนครัวก็มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พริก ถั่วงอก ต้นหอม ผักชี คะน้า เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.