ตับ มี ลักษณะ อย่างไร?

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรา โดยในผู้ใหญ่ตับจะมีขนาดประมาณหนึ่งในห้าสิบของน้ำหนักตัว นั้นหมายถึงหากท่านหนัก 50 กิโลกรัม ตับของท่านก็จะมีขนาดประมาณ 1 กิโลกรัม ลักษะของตับมีรูปร่างคล้ายลิ่มวางอยู่ในช่องท้องในกระบังลมด้านขวาโดยมีซี่โครงหุ้มอยู่ การวาของตับจะวางด้านหน้าของลิ่ม ด้านบางหันเข้าใน

Leave a Reply

Your email address will not be published.