การ เตรียม เครื่อง ดื่ม มี แนวทาง อย่างไร?

1. เลือกใช้ส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 2. เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เพราะหาง่ายและราคาไม่แพง 3. ล้างวัตถุดิบให้สะอาดและควรทาํ เครื่องดื่มทันทีเพื่อ

  1. อุปกรณ์ต้องสะอาด
  2. เครื่องดื่มที่มีเนื้อ ควรสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนทํา
  3. เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมผักหรือผลไม้ควรดื่มทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.