พัง ทลาย เขียน อย่างไร?

tumble-down. (ทัม’เบิลเดาน์) adj. พังทลาย, พัง, ทลาย, Syn. rickety, falling, shaky.

พังทลาย

avalanche (n) สิ่งที่พังทลายลงมา
collapse (vi) พังทลาย, ล้มเหลว, ยุบลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.