ทะมัดทะแมง เขียน อย่างไร?

อังกฤษ (EN) พินอิน (拼音;pinyin) จู้อิน (注音;zhuyin) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทะมัดทะแมง, -ทะมัดทะแมง-

*ทะมัดทะแมง*

ทะมัดทะแมง ว. คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, ไม่เก้งก้าง, เช่น ทำงานทะมัดทะแมง ท่าทางทะมัดทะแมง
ถะมัดถะแมง ว. ทะมัดทะแมง, ขึงขัง, เอาจริงเอาจัง.

ทะมัดทะแมง ว. คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ไม่เก้งก้าง เช่น ทํางาน ทะมัดทะแมง ท่าทางทะมัดทะแมง

Leave a Reply

Your email address will not be published.