สร้างสรรค์ เขียน อย่างไร?

แต่ความจริงแล้ว สรรค์สร้าง ที่ถูกต้อง สะกดแบบนี้ค่ะ สรรค์ ค.ควาย การันต์ + สร้าง เราลองมาพิจารณาคำและความหมายจากพจนานุกรม พ.ศ. 2554 กันค่ะ สร้างสรรค์ เป็นคำกริยา หมายถึง การสร้างให้มีให้เป็นขึ้น (มักใช้ทางนามธรรม) สรรค์ ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ สร้าง เป็น สรรค์สร้าง หรือ สร้างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ มักถูกกำหนดให้เป็นการ เขียน นิยาย ซึ่ง ผู้เขียน สร้างเหตุการณ์ ฉาก และตัวละคร บางครั้งแม้แต่โลก ในความเป็นจริง นอกจากการใช้สัญชาตญาณ เช่น เสียงร้องของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ หรือความยินดี ‘โอ้! ‘ ทุกนิพจน์มีความ สร้างสรรค์ ในทำนองเดียวกันคุณหมายถึงอะไรโดยการเขียนเชิงสร้างสรรค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published.