ดวง อาทิตย์ เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

ดวงอาทิตย์กำเนิดจากเมฆฝุ่นแก๊สขนาดใหญ่ ซึ่งยุบตัวลงภายใต้ความโน้มถ่วงของตัวเอง ระหว่างที่เมฆฝุ่นแก๊สยุบตัวลงก็เกิดความร้อนและความดันมหาศาล และเมื่ออุณหภูมิที่ใจกลางดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจนถึง 1 ล้านองศาเซลเซียส จะเริ่มเกิดการจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งทำให้ดวงอาทิตย์ผลิตแสง ความร้อน และพลังงานได้ด้วยตัวมันเอง โดย
กลางวัน กลางคืน กลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไร หลายคนคงเคยสังเกตว่าพอดวงอาทิตย์ฉายแสงสว่างจะเป็นเวลากลางวัน แต่พอดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงสว่างจะเป็นเวลากลางคืน และเคยสงสัยไม่ว่าทำไมจึงเกิดเช่นนั้นได้ ที่เกิดเช่นนั้นได้เป็นเพราะโลกหมุนรอบแกนของมันครบ 1 รอบใช้เวลา 1 วัน เห็นได้ง่ายๆ จากการเอาแสงส่องไปที่โลกจำลองแล้วหมุนรอบแกนของมันช้าๆ ในห้องมืด จะเห็นได้ว่าแสงที่ส่องเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ เมื่อบริเวณบนโลกจำลองที่ถูกแสงจะเป็นเวลากลางวัน ส่วนบริเวณที่ไม่ถูกแสงจะเป็นเวลากลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.