เมฆ เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

ในกระแสลมบนมาบรรจบกันจะเกิดเมฆขึ้น เพราะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก เป็นที่น่าสังเกตว่า เมฆน้ำนมมักจะก่อตัวขึ้นใต้เมฆคิวมูโลนิมบัส และหายไปภายในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากการก่อตัวของเมฆ แต่ในช่วงเวลานี้ เมฆจะขยายออกไปในระยะทางที่ค่อนข้างยาว ซึ่งโดยทั่วไปจะก่อตัวเป็นเมฆในวัตถุท้องฟ้า รวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองจะเกิดขึ้น ในพื้นที่นั้นและเมฆพิเศษนี้จะปรากฏในเขตต่างๆ
เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องลงมายังโลก ทำให้บริเวณต่าง ๆ บนผิวโลกได้รับความร้อนไม่เท่ากัน พื้นน้ำบนโลกได้รับความร้อน จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อลอยขึ้นไปกระทบกับอากาศเย็นในบรรยากาศชั้นบน เกิดการกลั่นตัวเป็นละอองไอน้ำเล็ก ๆ และรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ลอยสูงขึ้นบนท้องฟ้า เรียกว่า เมฆ
“เมฆ”ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวแบบอะเดียแบติก รวมถึงการระบายความร้อนของมวลอากาศ ในระหว่างการเคลื่อนตัวของอากาศชื้นขึ้นไปสู่ความอิ่มตัว ดังนั้นไอน้ำที่เพียงพอและการเคลื่อนตัวขึ้นไป จึงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการก่อตัวของเมฆ กระบวนการพื้นฐานของการก่อตัวของเมฆคืออะไร กระบวนการหนึ่งคือ กระบวนการทำความเย็น และอีกกระบวนการคือ กระบวนการทำความเย็นและเพิ่มไอน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.