ระบบ ขับถ่าย มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ระบบขับถ่าย มี ความสำคัญ เพราะช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสียจากการเผาผลาญ รักษาสมดุลของเกลือและน้ำ และควบคุมเลือด
ระบบขับถ่าย (Excretion System) ทำหน้าที่กำจัดและขับถ่ายของเสียที่เหลือใช้จากการเผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงาน และสะสมพลังงาน นั่นก็คือการกำจัดของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ซึ่งเรียกว่า เมแทบอลิซึม (Metabolism)

Leave a Reply

Your email address will not be published.