สูญ ชีพ ไป่ สูญ สิ้น พจน์ ผู้ สรรเสริญ มี ความ หมาย ว่า อย่างไร?

สูญชีพไป่สูญสิ้น พจน์ผู้สรรเสริญ พระเจ้าแปรได้เอาง้าวฟันสมเด็จพระสุริโยทัยขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้าง สองพระโอรสคือพระราเมศวรและพระมหินทราได้กันพระศพแล้วนำเข้าสู้พระนคร สมเด็จพระสุริโยทัยสิ้นพระชนม์ไปแล้ว จึงเหลือแต่คำสรรเสริญไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published.