คนละ ครึ่ง ใช้ อย่างไร?

มีมติเห็นชอบโครงการ “คนละครึ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท
วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 นั้นจะเป็นการสแกน QR เพื่อใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบ Co-Payment มีดังนี้

 • กด Banner คนละครึ่งเพื่อเริ่มใช้สิทธิ
 • กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิคนละครึ่ง
 • สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
 • ยืนยันการชำระเงิน
 • ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 • บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ
 • จากกรณีรัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการจัดโครงการ คนละครึ่ง เป็นการแจกเงินให้คนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 3,000 บาท เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายกับร้านสะดวกซื้อและหาบเร่แผงลอย โดยรัฐจะช่วยจ่ายเงินให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน โครงการคนละครึ่ง เริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่อไร?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.