การ แยก ผ้า สี และ ผ้า ขาว ออก จาก กัน ก่อน ซัก มี ข้อดี อย่างไร?

1. แยกผ้าสีอ่อน ผ้าสีเข้ม และผ้าขาวออกจากกัน เพราะการแยกประเภทของผ้า จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาผ้าสีตก รวมถึงช่วยถนอมผ้าทุกชิ้นได้ดียิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.