บรรจุ ภัณฑ์ ช่วย ส่งเสริม ด้าน การ ตลาด อย่างไร?

1.บรรจุภัณฑ์ช่วยในการสื่อสารด้านการตลาด เพราะสามารถพิมพ์ข้อความหรือข้อมูลรายละเอียดลงบนกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการออกแบบฉลากหรือสติ๊กเกอร์ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาและโดนใจผู้ซื้อหรือไม่ ต้องยอมรับว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะการออกแบบที่ดีมีการนำเทคนิคด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ นอกจากช่วยปกป้องตัวสินค้า และทำให้การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายทำได้สะดวกแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังทำหน้าที่ส่งเสริมการขายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.