วัน คริสต์มาส มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็น แต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็น พระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์ พิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย
เทศกาลคริสต์มาสเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ ด้วยการส่งบุตร คือ ‘พระเยซู’ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือ ชาวคริสต์หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์มากมายทั่วโลกนิยมส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญแก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ รวมทั้ง
วันคริสต์มาส (Christmas) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู นับเป็นวันหยุดทางศาสนา มีวัฒนธรรมของประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกนิยมจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งในวันดังกล่าวจะเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาส เป็นวันปิดเทศการเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) ทั้งสิ้น 12 วัน อีกทั้ง วันคริสต์มาสก็เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.