คลื่น กล เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

คลื่นกลเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ สิ่งที่คลื่นนำไปด้วยพร้อมกับการเคลื่นที่คือพลังงาน พลังงานเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆ จะมีปริมาณต่างๆกันไปในแต่ละกรณี เช่น พลังงานของคลื่นในทะเลขณะที่พายุจะมีค่ามากกว่าพลังงานที่เกิดจากคลื่นเสียงที่เราตะโกนออกไป
1. คลื่นกลเกิดขึ้นได้อย่างไร แนวคำตอบ คลื่นกลเกิดจากการรบกวนตัวกลาง พลังงานจากการรบกวนจะถูกถ่ายโอนไปยังอนุภาคของตัวกลาง ทำให้อนุภาคของตัวกลางเกิดการเคลื่อนที่ เช่น โยนก้อนหินลงน้ำหรือลมพัดไปปะทะผิวน้ำทำให้เกิดการกระเพื่อมของผิวน้ำ กลายเป็นคลื่นผิวน้ำ หรือการสะบัดเส้นเชือกกลับไปกลับมาบนพื้นราบ ทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือก

Leave a Reply

Your email address will not be published.