การ ตัด ต่อ พันธุกรรม พืช มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของ GMOs พืชหรือผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูก ต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ทนทานต่อสภาพอากาศมากขึ้น เพิ่มปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และช่วยให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.