ทัน ทะ สะ ถาน เขียน อย่างไร?

(กฎ) เรือนจำพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับประเภทผู้ต้องขังนั้น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.