แบคทีเรีย มี ลักษณะ อย่างไร?

แบคทีเรีย คือ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีรูปร่างและลักษณะการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด เช่น บางชนิดมีหางเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ บางชนิดมีติ่งลักษณะคล้ายขนเพื่อช่วยให้เกาะติดกับแบคทีเรียตัวอื่น ๆ หรือเพื่อให้ติดอยู่กับเซลล์ของคน บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ ในดิน ในอาหาร ในบริเวณที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด หรืออาศัยอยู่ภายในร่างกายของคน เป็นต้น ทั้งนี้ แบคทีเรียบางชนิดก็อยู่ได้แบบอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แต่บางชนิดก็อาจมีชีวิตอยู่ในรูปแบบปรสิต
รูปร่างของแบคทีเรียโดยทั่วไปมี3 แบบ คือ ทรงกลม (Sphere) เรียกว่า ค็อกคัส (Coccus) หรือค็อกไค (Cocci) ทรงกระบอกหรือภาพท่อน (Rod) เรียกว่า บาซิสลัส (Bacillus) หรือ บาซิลไล (Bacili) และรูปเกลียว (Spiral) เรียกว่า สไปริลลัม (Spirillum) หรือสไปริลไล (Spirilli)
“สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก” ที่ไม่ควรมองข้าม แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า พบทั่วไปในธรรมชาติ ดิน น้ำ และอากาศ ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม (Cocci) แท่ง (Bacilli, Rod) และเกลียว (Spiral) มีเซลล์เดียวและโครงสร้างไม่ซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์แบ่งแบคทีเรียออกเป็น (1) ชนิดที่ไม่มีประโยชน์ (ผู้ร้าย) และ (2) ชนิดดีที่มีประโยชน์ (พระเอก) ตัวอย่างแบคทีเรียดีที่เราได้ยินในโฆษณาทางทีวีบ่อยครั้ง คือ แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ใช้ผลิตนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.