สํา อา ง เขียน อย่างไร?

สำอาง เป็นคำที่แผลงมาจากคำภาษาเขมร สฺอาง (อ่านว่า สะ-อาง) แปลว่า แต่ง แต่งให้เหมาะด้วยเครื่องประดับ. สำอาง เป็นคำนาม แปลว่า เครื่องสำหรับแต่ง. ในภาษาไทยเรียกเครื่องแป้ง เครื่องแต่งหน้า เช่น แป้ง ลิปสติก รูจทาแก้ม ว่า เครื่องสำอาง.

Leave a Reply

Your email address will not be published.