โดน บังคับ คดี ต้อง ทํา อย่างไร?

เมื่อมีคำพิพากษาของศาล แล้วท่านยังไม่นำเงินไปชำระหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้สามารถร้องขอต่อศาลให้ออกคำบังคับคดีมีคำสั่งให้ท่านชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดในหมายบังคับคดี ต่อมาหากท่านยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถสืบทรัพย์สินของท่านได้เพื่อที่จะสามารถบังคับคดีโดยการยึด อายัด ทรัพย์สินของท่านขายทอดตลาดได้ 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.