การ ดูแล เสื้อผ้า อย่าง ถูก วิธี มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ประโยชน์ของการดูแลเสื้อผ้า

  1. ทำ ให้เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย
  2. ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้สวมใส่
  3. เนื้อผ้าไม่สกปรก ไม่หมอง ไม่เก่าง่าย
  4. เนื้อผ้าที่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจะไม่เปื่อยง่าย ทำ ให้เสื้อผ้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น
  5. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหรือลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากการใช้เสื้อผ้าอย่างคุ้มค่า ช่วยลด

แต่ละบ้านก็มีวิธีการดูแลเอาใจใส่เสื้อผ้าที่สืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปด้วยความเคยชินภายในครอบครัว เช่น แยกผ้าสีก่อนซัก เพื่อป้องกันไม่ให้สีตกใส่เสื้อผ้าที่สีอ่อนกว่า หรือรูดซิปเสื้อผ้าเก็บให้เรียบร้อยก่อนนำลงเครื่อง ซิปที่เปิดอ้าจะได้ไม่ไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าตัวอื่น ซึ่งต่างเป็นวิธีการที่ถูกต้องและมีเหตุมีผลดี แต่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่ายังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการดูแลถนอมเสื้อผ้า ที่นอกจากจะไม่ดูแลผ้าแล้ว กลับยังทำลายเนื้อผ้าอีก และนี่คือ 5 ความเชื่อผิดๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.