ยูนิเซฟ มี บทบาท ด้าน สิทธิ มนุษย ชน ใน ประเทศไทย อย่างไร?

ยูนิเซฟมีบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างไร จัดหากองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานของเด็กไทย ระดมทุนเพื่อจัดทำโครงการต่าง ๆ สำหรับเด็กในประเทศไทย รณรงค์ห้ามซื้อขายสินค้าที่ผลิตในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.