ถ้า ผู้ ประกอบ การ ไม่ จดทะเบียน พาณิชย์ ตาม กฎหมาย จะ มี ความ ผิด อย่างไร บ้าง?

บทลงโทษสำหรับธุรกิจหากไม่จดทะเบียน ประกอบพาณิชย์ที่ไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.