ยื่น ภาษี ผิด แก้ไข อย่างไร?

สำหรับข้อเสียของการยื่นภาษีผิด หรือมีการแก้ไขข้อมูลด้วยการยื่นใหม่ จำทำให้ท่านผู้อ่านได้ รับเงินคืนภาษีก็ช้า เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องทําการตรวจสอบแบบภาษีที่ยื่นใหม่อีกครั้ง เพราะเพราะฉะนั้นทางที่ดี ควรเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนทำการยื่นภาษีทุกครั้ง และควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องก่อนทำการยื่นภาษีทุกครั้งเพื่อไม่ต้องเสียเวลายื่นภาษีซ้ำบ่อยๆรวมทั้งอาจจะได้เงินคืนเงินภาษีที่ล่าช้าอีกด้วย
ยื่นแล้วกรอกข้อมูลผิด แบบนี้ต้องขอแก้ไขโดยใช้ แบบ ปป.01 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารหลักฐานเช่น ใบเสร็จรับเงินไปด้วยจ้า. ยื่นผิดแบบ เช่น ยื่นแบบภงด 53 แทน ภงด3 แบบนี้ไม่ต้องยื่นใหม่ ถ้าข้อมูลถูกแล้วสามารถยื่นแบบ ปป.02 เพื่อขอหยวนๆกับสรรพากรได้เลยจ้า อย่าลืมแนบหลักฐานเช่นใบเสร็จรับเงินไปด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.