ระบบ หายใจ มี กระบวนการ ทํา งาน อย่างไร?

ระบบหายใจก็จะทำหน้าที่ป้อนแก๊สที่จำเป็นอย่างออกซิเจนให้กับเซลล์ โดยการควบคุมกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง และกระบังลม ให้ขยายปริมาตรช่องอกเพื่อสูดลมหายใจเข้าปอด ส่งแก๊สออกซิเจนไปยังหลอดเลือดฝอยที่ถุงลมโดยการแพร่ผ่านผนังบาง ๆ ของหลอดเลือดฝอย
การหายใจเข้าและหายใจออกเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลมและกล้ามยึดกระดูกซี่โครง การหายใจเข้า กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงดึงกระดูกซี่โครงให้ยกตัวขึ้น ปริมาตรของช่องอกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความดัน ในช่องอกลดลง ส่งผลให้อากาศจากภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ปอด

Leave a Reply

Your email address will not be published.