คอมพิวเตอร์ มี หลักการ ทํา งาน อย่างไร?

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์จะมีส่วนประกอบสำคัญขั้นพื้นฐาน 5 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหลักการทำงาน ดังนี้ 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.