กระดูก มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ความสำคัญของกระดูก – เป็นโครงร่างของร่างกายทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้ – ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ปอด ตับ – เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อ การที่เราเคลื่อนไหวได้เป็นผลมาจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูก กระดูกในร่างกายของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีจำนวน 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามตำแหน่งที่อยู่ คือ 1 กระดูกแกน axial skeleton เป็นกระดูกที่อยู่บริเวณกลางลำตัว มีทั้งหมด 80 ชิ้น ทำหน้าที่ค้ำจุนพยุงร่างกายและประกอบด้วย – กระดูกกะโหลกศีรษะ 29 ชิ้น ไม่รวมฟัน – กระดูกสันหลัง 26 ชิ้น – กระดูกซี่โครง 24 ชิ้น – กระดูกหน้าอก 1 ชิ้น 2 กระดูกรยางค์ appendicular skeleton เป็นกระดูกที่ยื่นจากกระดูกแกนออกไป มีทั้งหมด 126 ชิ้น ทำหน้าที่ค้ำจุนพยุงร่างกาย และป้องกันอวัยวะภายใน – กระดูกแขนข้างละ 30 ชิ้น 60ชิ้น – กระดูกขาข้างละ 30 ชิ้น 60ชิ้น – กระดูกสะบักข้างละ 1 ชิ้น 2 ชิ้น – กระดูกเชิงกรานข้างละ 1 ชิ้น 2 ชิ้น – กระดูกไหปลาร้าข้างละ 1 ชิ้น 2 ชิ้น ที่มา
กระดูกนั้นสำคัญไฉน -กระดูก ช่วยรองรับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ให้ทรงตัวและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ -กระดูก ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ปอด ตับ -กระดูก เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อ และความจริงก็คือ การที่เราเคลื่อนไหวได้ ก็เกิดมาจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.