สึ นา มิ เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

สาเหตุการเกิดคลื่นสึนามิ 1. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเล 2. การระบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเล 3. ดินถล่มที่พื้นท้องทะเล 4. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published.