การ ปฏิบัติ ตน ตาม กฎหมาย จราจร มี ประโยชน์ อย่างไร?

#ประโยชน์จากการปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนี้ 1. ทำให้การจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัด เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในการขับขี่ยานพาหนะแต่ละคนก็ขับขี่ไปตามเส้นทางของตน ตามกันข้าม ถ้ามีบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดขึ้นได้ รถยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.