โง่ อย่าง กับ ควาย หมายความ ว่า อย่างไร?

โง่อย่างกับควาย หมายความว่า โง่มาก ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ เพราะควายทุกตัวที่จะนำมาใช้งานต้องผ่านการฝึกมาก่อนตั้งแต่การสนตะพาย ฝึกลากจูง ไถนา เทียมเกวียน นวดข้าว และอีกหลายอย่าง หากว่าความยโง่จริง คงนำมาฝึกใช้งานไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.