ข้าวสุก ก่อน และ หลัง เคี้ยว มี ลักษณะ และ รสชาติ เหมือน หรือ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

รสชาติของข้าว เมื่อเริ่มเคี้ยว (จืด ไม่มีรสชาติ) หลังเคี้ยว 1 นาที (เริ่มมีรสหวาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.