จุด สุด ของ ผู้หญิง เป็น อย่างไร?

ผู้หญิง: เป็นระยะกระตุ้นอารมณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อัตราการเต้นของหัวใจและหายใจเร็วขึ้น และความดันโลหิตเพิ่มขึ้น หลอดเลือดในอวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น มีของเหลวไหลผ่านช่องคลอดทำให้ช่องคลอดบวมและเปียก รวมทั้งภายในช่องคลอดจะเริ่มขยายออก

Leave a Reply

Your email address will not be published.