กระดูกสันหลัง มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

กระดูกสันหลัง นอกจากเป็นโครงสร้างแข็งแรงที่ปกป้องไขสันหลังและเส้นประสาทยังเชื่อมต่อกับกะโหลกศีรษะ กระดูกสะบัก กระดูกเชิงกรานและกระดูกซี่โครง ซึ่งล้วนแต่เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย
สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) เป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทำงานซับซ้อน กระดูกสันหลังทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ สัตว์มีกระดูกสันหลังมีวิวัฒนาการสูงกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ภาพ : shutterstock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.