คน ป่วย ที่ มี ภาวะ โลหิต จาง เกิด จาก สาเหตุ ใด และ ควร เลือก รับประทาน อาหาร อย่างไร?

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเลือดจางสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยคือการขาดสารอาหาร ได้แก่ ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และวิตามินบี 12 สารอาหารเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยเฉพาะธาตุเหล็ก เราจึงได้ยินบ่อย ๆ ว่าภาวะดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็กนั่นเอง
โลหิตจางเกิดจากร่างกายมีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ สาเหตุหลักอย่างหนึ่ง คือ การขาดสารอาหาร ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง และช่วยรักษาภาวะโลหิตจางได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.