ฮอร์โมน เพศ หญิง มี อะไร บ้าง ทํา หน้าที่ อย่างไร?

progesterone. โพรเจสเทอโรน, ฮอร์โมนเพศหญิงที่สร้างจากกลุ่มเซลล์ของคอร์ปัสลูเทียม ฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่ร่วมกับเอสโทรเจนช่วยให้เยื่อชั้นในของมดลูกเตรียมตัวรับไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเข้าฝังตัว และเติบโตจนถึงคลอด นอกจากนั้นฮอร์โมนนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมเจริญเติบโต
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีตำแหน่งอยู่บริเวณกระดูกเชิงกรานซึ่งอยู่ต่ำสุดของช่องท้อง มีหน้าที่หลักๆ คือ ผลิตไข่ เพื่อสืบพันธุ์ หล่อเลี้ยงไข่ที่ปฏิสนธิ และคลอดทารก กล้ามเนื้อภายในมดลูกถือว่า มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นมากๆ เพื่อรองรับทารกที่เจริญเติบโตตามระยะเวลา อีกทั้งช่วยให้สามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.