ระบบ กล้าม เนื้อ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ระบบกล้ามเนื้อมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพราะกล้ามเนื้อยึดเกาะกับกระดูกเพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งวัยของนักเรียนเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางร่างกายและมีทักษะการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะทำให้ร่างกายแข็งแรง เคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดี
กล้ามเนื้อ เป็นเนื้อเยื่อที่พบในอวัยวะเกือบทุกชนิดในร่างกาย มีหน้าที่ช่วยพยุงโครงสร้างทั้งหมดของร่างกาย กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ทำให้กระดูกแข็งแรง เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ลดอาการปวดข้อ ลดการหักของกระดูก ช่วยในการควบคุมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้นสำหรับคนที่ป่วยเป็นเบาหวาน ที่สำคัญคือ สารเคมีที่ทำให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อนั้นจะช่วยในการสลายไขมัน และเพิ่ม growth hormone ให้กับร่างกาย ลดความเครียด ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ทำให้หัวใจทำงานดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.