การ สวด มนต์ มี ประโยชน์ อย่างไร?

คลื่นสมองของผู้นั่งสมาธิ และสวดมนต์ จะมีความราบเรียบ สม่ำเสมอ รวมถึงจิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้นอนหลับได้ง่าย หลับลึก และสบายมากขึ้น

ประโยชน์ดีๆ ที่คุณไม่รู้ ของการสวดมนต์ข้ามปี

  • ฝึกสมาธิ
  • ไล่ความขี้เกียจ
  • สร้างศรัทธา
  • ปอดทำงานดีขึ้น
  • สมองปลอดโปร่ง สดชื่น ผ่อนคลายความเครียด
  • ในชีวิตประจำวัน เมื่อทำงานก็ฝึกให้มีสมาธิอยู่กับการทำงานหรือเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเดิน การนั่ง แทนคำสวดมนต์ พร้อมกับมีสติปัญญารู้หรือเห็นจิต หรือการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆ ของร่างกาย การเกิด ดับ ในขณะปัจจุบันตลอดเวลา เวลาว่างจากการทำงานหรือกิจกรรมที่ทำ ก็ให้มีสมาธิอยู่กับคำสวดมนต์พร้อมกับมีสติปัญญารู้หรือเห็นจิต ถ้าฝึกได้ก็จะเป็นผู้มี สติ สามธิ ปัญญา อย่างต่อเนื่อง

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.