การ คํา น วณ เงิน ได้ สุทธิ สามารถ ทํา ได้ อย่างไร?

โดยเงินได้สุทธิ สามารถหาได้จากการนำรายได้ทั้งหมดมารวมกัน พร้อมหาค่าลดหย่อนต่าง ๆ (เช่น ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน) และนำมาหักออกจากรายได้ทั้งหมด เหลือเท่าไรคือเงินได้สุทธิที่จะนำไปคำนวณภาษีแบบขั้นบันได เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.