เครื่อง สํา อา ง ค์ เขียน อย่างไร?

สำอาง เป็นคำนาม แปลว่า เครื่องสำหรับแต่ง. ในภาษาไทยเรียกเครื่องแป้ง เครื่องแต่งหน้า เช่น แป้ง ลิปสติก รูจทาแก้ม ว่า เครื่องสำอาง. ถ้าเป็นราชาศัพท์จะใช้ว่า เครื่องพระสำอาง. คำลักษณนามที่ใช้กับคำว่า เครื่องสำอาง คือคำว่า ชิ้น อย่าง ชนิด ยี่ห้อ เช่น ฝากซื้อเครื่องสำอางสัก ๒ ชิ้นนะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.